NEWS    
Welcome Maheshwari Vidya Pracharak Mandal

MANAGEMENT TEAM HEAD OFFICE

 • Shri. Atulji Lahoti , Pune
 • Mrs. Sushilaji Rathi , Pune
 • Shri. Santoshji Rathi , Pune
 • Shri. Rameshchandraji Chandak , Mumbai
 • Shri. Rameshji Dhoot , Pune
 • Shri. Sanjayji Jakhotiya , Pune
 • Smt. Savitradevi Mundada , Pune
 • Shri. Shrikantji Lakhotiya , Pune
 • Shri. Giridharilalji Bhutada , Solapur
 • Shri. Shekharji Mundada , Pune
 • Smt. Geetaji Rathi , Pune
 • Shri. Nandkishorji Rathi , Pune
 • Shri. Jugalkishorji Mundada , Thane(w)
 • Shri. Rajendraji Mantri , Pune
 • Shri. Mishrilalji Jhavar , Mumbai
 • Adv.Gopaldasji Sarda , Solapur
 • Dr. Surendraji Rathi , Pune
 • Shri. Purushottamji Lohia , Pune
 • Shri. Jugalkishorji Pungaliya , Pune
 • Shri. Omprakashji Somani , Solapur
 • Shri. Manakchandji Kabra , Mumbai
 • Shri. Laxmikantji Navandar , Pune
 • Shri. Madhusudanji Sarda , Ahmednagar